Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Informatii privind utilizarea acestui site pot fi partajate cu partenerii nostri. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii

Conditii de Acordare a Garantiei

Pentru acumulatorii VARTA se acorda 24 de luni de garantie si pentru acumulatorii Mollpana 40 de luni de garantie, in functie de model in conformitate cu Legea nr.449/2003 si H.G.786/1996. Pentru vehicule de transport de tipul autocamioanelor (inclusiv 110Ah) garantia este de 12 luni. Pentru acumulatorii destinati motocicletelor, ATV-urilor, barcilor sau oricaror alte sporturi cu motor garantia este de 6 luni. Pentru acumulatorii montati pe autovehicule destinate scolilor de soferi, curierat si taxi garantia este de 6 luni. 

Termenul de garantie decurge de la data vanzarii catre utilizator respectand conditiile instructiunilor de montare, intretinere, exploatare, depozitare si conservare, precizate in certificatul de garantie.

Prezentul certificat de garantie nu afecteaza drepturile cumparatorului asa cum rezulta ele din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora si O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorului.

Acumulatorii auto/moto fac parte din categoria de piese consumabile si sunt tratati ca atare.

 

Drepturile cumparatorului conform Legii nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.


 • Vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru orice lipsa a conformitatii existente la momentul cand au fost livrate produsele;
 • In caz de lipsa de conformitate cumparatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate fara plata;
 • In cazul lipsei conformitatii cumparatorul are dreptul de a solicita vanzatorului inlocuirea sau repararea produsului in functie de optiunea sa fara plata, exceptie fiind situatia in care solicitarea cumparatorului este imposibila sau disproportionata;
 • In cazul lipsei conformitatii orice reparare sau inlocuire va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp stabilita de comun acord conform celor prevazute prin prezenta;
 • In cazul lipsei conformitatii cumparatorul poate solicita o reducere corepunzatoarea pretului sau rezolutionarea contractului daca nu beneficiaza nici de reparare nici de inlocuire, daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila;
 • Daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie conform prevederilor legii;
 • Cumparatorul nu este intreptatit sa solicite rezolutionarea contractului daca lipsa conformitatii este minora;
 • Cumparatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de 5 zile de la data la care a constata-o;
 • Lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la livrare se prezuma ca a existat la momentul livrarii cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura acumulatorilor sau a lipsei de conformitate.

 


I. Conditii de depozitare, transport, montare si exploatare:


Conditii de depozitare si transport

 • Acumulatorii incarcati din fabrica cu acid si gata de montare pot fi depozitati timp de 18 luni la o temperatura de 10-25°C fara a fi necesara reincarcarea;
 • Acumulatorii incarcati trebuie transportati si depozitati in pozitie verticala (in picioare). In timpul transportului acumulatorul nu trebuie rasturnat, nu trebuie supus alunecarii sau scurt-circuitarii!
 • Acumulatorul este protejat din fabricatie impotriva scurt-circuitului fiind prevazut cu cel putin un capac aplicat peste borna pozitiva. Folositi intotdeauna aceste capace la transportul acumulatorului nou sau a celui vechi!
 • Montarea corecta presupune indeplinirea urmatoarelor cerinte:
  • Se fixeaza acumulatorul pe pozitie.
  • Pozitionarea trebuie facuta fara inclinarea acestuia pentru a evita scurgerea electrolitului prin gaurile de aerisire;
 • Toti consumatorii trebuiesc scosi din functiune;
 • Atat bornele acumulatorului cat si papucii de prindere ai cablurilor nu trebuie sa aiba oxizi, iar la montare trebuie protejati cu vaselina siliconica;
 • Ordinea conectarii in circuit este: borna “+” apoi borna “-“ cu legare la masa;
 • Daca exista furtunuri de aerisire, acestea trebuie reintroduse in gaurile de ventilatie;
 • La autovehiculele cu circuit de 24Vcc este obligatoriu ca cei doi acumulatori sa fie de acelasi tip si grad de uzura apropiat;

Exploatarea si intretinerea corecta a acumulatorului presupune

 • Verificarea obligatorie a conformitatii indeplinirii cerintelor de buna functionare imediat dupa montare. Completarea datelor in Talonul de garantie trebuie facuta intr-un service atorizat RAR;
 • Excluderea utilizarii pe masina a bateriei cu incarcare sub 75% din nivelul maxim. Asta inseamna: tensiunea bateriei cu motorul oprit sa fie peste 12,4V, iar densitatea electrolitului sa fie peste 1,24 g/cm3;
 • Evitarea alimentarii indelungate cu motorul oprit a consumatorilor electrici (ex. faruri, statii audio etc.)
 • Asigurarea tensiunii de incarcare la borne intre valorile 14,0V si 14,4V pentru masinile cu circuit 12Vcc si intre 28,0V si 28,8V pentru masinile cu circuit de 24Vcc;
 • In timpul exploatarii pentru acumulatorii cu intretinere se verifica periodic nivelul electrolitului din baterie. Daca nivelul electolitului din acumulator este sub semnul minim de pe bacul acumulatorului se completeaza numai cu apa distilata niciodata cu acid sulfuric, numai la un service autorizat!
 • Capacul bateriei trebuie sa fie curat, uscat si cu orificiile de aerisire neobturate!
 • Se interzice prezenta focului deschis sau producerea de scantei in preajma acumulatorilor. 


II. Rezolvarea reclamatiilor


In cazul lipsei conformitatii, vicii ascunse ale produsului in termenul de garantie prevazut prin prezentul certificat cumparatorul va depune reclamatia in orice punct de lucru al vanzatorului sau la locul de unde a fost cumparat, insotita de documentele de mai jos:

 • Dovada de cumparare (bonul de casa sau factura fiscala de cumparare);
 • Certificatul de garantie in original completat in totalitate;
 • Dovada montarii intr-un service acreditat, talonul de garantie completat in urma montajului, precum si valoarea tensiunii de incarcare masurata din 6 in 6 luni de catre un service acreditat. Montarea se va efectua in maxim 5 zile de la facturare!
 • Copie dupa talonul masinii pe care a fost montat acumulatorul;
 • Descrierea defectiunii constatate sau a deficientiei;
 • Masuratori prin care se dovedeste defectiunea;
 • Reclamatia depusa de cumparator va fi analizata in termen de 5 zile calendaristice de la data receptiei reclamatiei la sediul vanzatorului, insotit de toate documentele mentionate mai sus;
 • In cazul in care reclamatia a fost justificata vanzatorul se obliga la inlocuirea acumulatorului in termen de cel mult 10 zile calendaristice calculate de la data receptionarii reclamatiei;
 • In cazul in care reclamatia a fost nejustificata cheltuielile vor fi suportate de cumparator;
 • In cazuri speciale cand partile nu ajung la un consens cu privire la reclamatia de garantie partile vor trimite acumulatorul pentru analiza la un specialist in domeniu. Rezultatele analizelor vor fi considerate obligatorii atat pentru vanzator cat si pentru cumparator. Cheltuielile ocazionate de efectuarea analizei vor fi suportate de catre partea in culpa;
 • In cazul schimbarii autovehiculului pe care este exploatat acumulatorul pe parcursul garantiei, cumparatorul se obliga sa verfice noul autovehicul la un service acreditat care va mentiona in prezentul certificat marca si numarul de inmatriculare a acestuia precum si concluzia verificarii;
 • Cumparatorul are obligatia sa efectueze verificarea valorii tensiunii de incarcare din 6 in 6 luni de catre un service acreditat;
 • Cumparatorul are obligatia sa se prezinte in termen de 5 zile de la cumpararea acumulatorului pentru a verifica sistemul de incarcare a autovehiculului;
 • Nerespectarea acestor conditii duce la pierderea dreptului de garantie;

 

III. Situatii in care se anuleaza garantia


 • Orice acumulator care nu a fost comercializat de vanzator;
 • Acumulatorul a fost deteriorat ca rezultat al utilizarii sale intr-un alt scop decat cel pentru care este destinat;
 • Acumulatorul nu a fost folosit in regim normal de lucru sau s-a defectat datorita instalarii incorecte;
 • Acumulatorul este folosit cu sistemul de incarcare defect sau utilizatorul nu se prezinta cu autovehiculul pentru verificare;
 • Acumulatorul a fost deschis fortat sau a fost folosit abuziv dupa descarcare;
 • Acumulatorul a fost avariat in urma unui accident (socuri mecanice sau termice);
 • Nu au fost respectate instructiunile de montare, intretinere, depozitare si manevrare;
 • Capacitatea acumulatorului este mai mica decat cea recomandata in cartea tehnica;
 • Neprezentarea la un service autorizat al marcii autovehiculului in cazul inlocuirii unui acumulator AGM cu un acumulator clasic echivalent, neavand astfel selectat regimul de incarcare corespunzator;
 • Cumparatorul nu prezinta certificatul de garantie (completat corect) eliberat de vanzator si factura de cumparare;
 • Cumparatorul nu efecueaza verificarile periodice mentionate in Certificatul de Garantie – II. Rezlovarea Garantiilor;
 • Pentru autovehiculele folosite in regim comercial nu se supradimensioneaza capacitatea acumulatorului;
 • Valoarea tensiunii de incarcare nu se incadreaza in intervalul de 13,8V...14,4V (pentru autovehicule cu instalatie electrica pe 12V) 28,0V...28,8V (pentru autovehicule cu instalatie electrica pe 24V);
 • Acumulatorul desi reincarcat nu mai poseda calitatile de pornire. Densitatea scazuta in toti elementii indica exploatare necorespunzatoare;
 • Sunt aduse modificari ulterioare ale instalatiei electrice ce conduc la suprasolicitarea acumulatorului. Acumulatorul prezinta deformari ale bacului datorate sistemului de incarcare defect;
 • Acumulatorul explodeaza din cauza exploatarii necorespunzatoare (scurt-circuit si/sau evaporarea excesiva a electrolitului etc);
 • Cumparatorul nu respecta conditiile de acordare ale garantiei;  
 • Unitatile carea sigura service-ul vor retine acumulatorul reclamat pentru testare;
 • Acumulatorul este descarcat la mai putin de 8V;
 • Acumulatorul este inghetat;
 • Autovehiculele care functioneaza cu 2 acumulatori vor primi garantie numai in cazul in care ambii vor fi de acelasi tip, marca si data de cumparare;
 • Reparatii sau marcari neautorizate: reparatii ce afecteaza caracteristicile structural-constructive, marcari neconventionale efectuate de catre consumatori, imprimari, vopsiri.
 • Bateria descarcata se reincarca pe cheltuiala clientului.